Spolek pro obnovu venkovaKrálovéhradeckého kraje
Kalendář akcí
Aktuality
Soutěž Vesnice roku 2017 v KHKDo soutěže Vesnice roku 2017 se v našem kraji přihlásilo 15 obcí. Hodnocení bude probíhat v měsíci červnu t.r.
Zpravodaj Venkova 4/2017Další číslo zpravodaje venkova...
Zpravodaj Venkova 3/2017Vyšlo další číslo Zpravodaje Venkova.
Domovská stránka > O spolku

O spolku pro obnovu venkova

Spolek pro obnovu venkova
Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení.

Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. V neposlední řadě pak překonávat úzce resortní přístupy k řešení problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy venkova.

Spolek pro obnovu venkova byl založen dne 1. června 1993 (registrován byl jako občanské sdružení 16.6.1993). Tehdy se ke členství v něm přihlásilo více než 200 zájemců především z řad obecních samospráv, zemědělců, projektantů, podnikatelů, učitelů, pracovníků vysokých škol, výzkumných ústavů a státní správy, spojených myšlenkou realizovat Program obnovy vesnice; v současné době se počet jeho členů blíží tisícovce.

V letech 1993-96 byl předsedou Spolku ekolog Ing. Ivan Dejmal, v letech 1996-99 architekt Ing. Jan Kruml. Od valné hromady v červnu 1999 je předsedou Spolku Mgr. Eduard Kavala, starosta obce Bělotín. Jeho místopředsedy od roku 2005 byli senátorka Ing. Václava Domšová a JUDr. Radan Večerka, po volbách v roce 2011 senátorka Ing.Jana JuřenčákováJUDr. Radan Večerka.

Spolek organizuje každý měsíc pravidelná setkání (spojená se semináři) členů a hostů střídavě v Praze a regionech, která jsou tematicky zaměřena na různé okruhy venkovského života a podílí se i na pořádání jiných seminářů a dalších akcí s odbornou a laickou veřejností.

Spolek spolupracuje s Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (jejími členy jsou spolkové země Rakouska a SRN, dále italské Jižní Tyrolsko, Lucembursko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, samospráva německy mluvící části Belgie a Opolské vojvodství v Polsku).

Zástupce Spolku je spolu se zástupci Svazu měst a obcí ČR členem meziresortní komise, která dbá na odpovědné přidělení prostředků, vyčleněných pro Program obnovy venkova ve státním rozpočtu.

Nejvýraznější akcí Spolku je soutěž Vesnice roku, vyhlašovaná od roku 1995 společně se Svazem měst a obcí ČR, ministerstvy pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí a kultury. Ke spolupráci na soutěži se postupně připojily také Kancelář prezidenta republiky, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Asociace krajů ČR a Folklorní sdružení ČR.

Spolek vydává vlastní Zpravodaj,  který vychází měsíčně (kromě prázdninových měsíců). Od roku 2004 byl vydáván jako autonomní příloha časopisu Veřejná správa, od roku 2009 je vydáván v elektronické formě.
© 2012 | Spolek pro obnovu venkova - KO SPOV KHK | Nepolisy 75, 503 63 | predseda.spovkhk@volny.cz | +420 734 616 990
Webdesign od Optimata